Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,DELTA" al judetului Tulcea a fost infiintat incepand cu data de 15.12.2004, conform Hotararii Guvernului nr. 1492/09.09.2004, prin unificarea Grupului de Pompieri DELTA al judetului Tulcea cu Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Tulcea. Este o structura specializata, destinata sa execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta. Functioneaza ca serviciu deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si face parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din subsistemul local de management al situatiilor de urgenta. 
       Potrivit art. 26 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005:
Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;
b) participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;Prezentare
  HOME                       INFORMARE PREVENTIVA              LINKURI UTILE                        CONTACT
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DELTA" AL JUDETULUI TULCEA
Atributii
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" Tulcea, 2012. Toate drepturile rezervate.
   >> Servicii pentru Situatii de Urgenta

Reorganizare SVSU
Vreau sa fiu voluntar!
SVSU
SPSU


 
               Avand in vedere ordonanta nr. 7380 din 13.12.1932 prin care se aproba infiintarea unei statii de pompieri in judetul Tulcea la data de 01.01.1933 a luat fiinta Statia de Pompieri Militari Tulcea cu urmatorul efectiv: 1 ofiter, 2 reangajati, 1 sergent, 2 caporali si 19 soldati . La comanda statiei a fost numit Cpt. MARIN TRIFU. La comanda statiei s-au succedat urmatorii ofiteri:
- 01.04.1935 Lt. PETRE GRUMAZESCU
- 31.03.1937 Lt. VIRGIL POPESCU
- 01.04.1937 Lt. Rez. NICU BAJENICA
- 03.02.1941 Lt. Rez. NICOLAE EM. POPESCU
- 05.02.1945 Cpt. GHEORGHE NICULESCU
- 01.04.1945 Lt. Rez. ANDREI VINTILA
       In urma reimipartirii teritorial-administrative a trupelor de pompieri, prin scindarea Grupului Regional P.C.I. Dobrogea cu sediul in municipiul Constanta in baza ordinului ministrului de interne nr. 2670 a luat fiinta la data de 1 octombrie 1968 pe teritoriul judetului Tulcea in municipiul Tulcea, Grupul de Pompieri al judetului Tulcea cu sediul in strada Mircea Voda nr. 64.
Grupul a luat fiinta cu un efectiv de 10 ofiteri 4 subofiteri 7 militari in termen si ia in subordine compania pompieri categoria a III-a Tulcea existenta care avea un efectiv de 2 ofiteri, 7 subofiteri, 38 gradati si soldati.
La momentul infiintarii la Comanda Grupului de Pompieri al judetului Tulcea a fost numit Dl. Lt. col. Filote Alexandru.        ( Citeste mai mult...)
c) exercita coordonarea, indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;
d) acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;
e) monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
f) planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;
g) fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;
h) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;
i) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii intre centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
j) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le inainteaza organismelor si organelor abilitate;
k) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;
l) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.
  Conform prevederilor art. 11 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004, Inspectoratul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
e) emite avize si autorizatii, in conditiile legii;
f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
h) organizeaza pregatirea personalului propriu;
i) executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
j) controleaza si indruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative; ( Citeste mai mult...)
Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I. sunand la 0800.806.806
Linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie!

Tulcea, str. 1848, nr. 16
Tel. 0240 524300, 524301; Fax: 0240 523700
www.isudelta.ro; e-mail: isudelta@isudelta.ro
 
 
>> NOUTATI
   >> DIVERSE


     Adresa de e-mail pe care se pot transmite, in format electronic, cererile de emitere a  avizelor si autorizatiilor  de securitate la incendiu si protectie civila insotite de documentatiile aferente:
  
      autorizare@isudelta.ro
Avizare Autorizare
Salvator din pasiune
        Analizand succesul de care s-a bucurat Campania "Salvatori din Pasiune" la nivel national, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a concluzionat ca demersul de continuare a acesteia fara limita de locuri si pe o perioada nedeterminata reprezinta un plus valoare voluntarului in situatii de urgenta.
       În acest sens, orice persoana care îndeplineste conditiile de eligibilitate prezentate mai jos, se poate adresa institutiei noastre în vederea participarii ca voluntar în cadrul Campaniei "Salvatori din Pasiune". Conditiile minimale de eligibilitate sunt:
       a) Varsta cuprinsa între 16 si 65 de ani;
       b) Apt din punct de vedere medical;
       c) Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea de infractiuni cu intentie;
       d) Sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta.
       
        Regulamentul campaniei poate fi consultat la adresa:
                       https://www.igsu.ro/anunturi/Activitatea_voluntariat_in_cadrul_ISU.pdf
        Totodata pentru voluntarii înscrisi în campanie a fost creata o pagina de facebook care poate fi accesata de catre doritori în urma înscrierii în program.
      
       Pentru detalii suplimentare va puteti adresa la sediile inspectoratului din str. 1848 nr. 16 sau str. Isaccei nr. 119bis si la numarul de telefon 0240/512794, persoana de contact: mr. Bojlovici Iulian. 

Anunturi